tiistai 28. helmikuuta 2017

Osallisuuden kokemus rakentaa siltaaKainuun polku -hankkeen Kotoutuminen-teeman ensimmäisessä työpajassa pohdittiin osallisuutta, mitä se tarkoittaa maahanmuuttajan elämässä ja miten sitä voisi vahvistaa. Kunhan olimme pääseet yksimielisyyteen siitä, mitä osallisuus sanana tarkoitti (onkohan tämä sitä sosiologista slangia?!), löysimme runsaasti asioita, jotka haastavat maahanmuuttajien osallisuuden kokemusta, sitä miten he kokevat olevansa osa ympäröivää yhteiskuntaa. Osallisuuden kokemusta synnyttäviä tekijöitä ovat tunne hyväksytyksi tulemisesta, tunne tasa-arvioisuudesta ja vaikuttamismahdollisuudesta omiin ja yhteisiin asioihin ja tunne mahdollisuudesta olla tarpeellinen.


Osallisuuden kokemuksen syntymisen keskeisenä edellytyksenä on kielen oppiminen. Ilman yhteistä kieltä vuorovaikutus ja ymmärretyksi tuleminen on haastavaa. Toisaalta myös kulttuuriset erot, omat totutut tavat ja asenteet, jotka eroavat ympäristössä vallitsevista tavoista ja asenteista, vaikeuttavat kokemusta ymmärretyksi ja hyväksytyksi tulemisesta. Se miten onnistutaan erilaisten kulttuuristen odotusten yhteensovittamisessa ja erilaisuuden hyväksymisessä, vaikuttavat siihen, miten osallisuuden kokemus rakentuu. Tämä voi olla myös useamman sukupolven mittainen prosessi.


Miten sitten tukea osallisuuden syntymistä? Työpajassa kuultiin useita esimerkkejä siitä, miten tavallisten ihmisten kohtaamiset arkisten asioiden parissa tarjosivat tilaisuuksia kokea kuulluksi ja ymmärretyksi tulemista. Jo silloin kun yhteistä kieltä ei vielä ollut, oli mahdollista tehdä asioita yhdessä, näyttää ja opettaa toinen toisilleen asioita. Selvää on, että ilman kielen hallintaa osallistuminen yhteiskunnalliseen elämään jää vaillinaiseksi, joten kielen oppimisen tukeminen on keskeisessä osassa - opiskelutavat voivat olla kuitenkin moninaisia. Myös kulttuuritulkit ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen maahanmuuttajien tukena voisivat helpottaa uuteen ympäristöön sopeutumista. Ehkä myös meidän suomalaisten olisi hyvä kuulla joskus siitä kokemusmaailmasta, josta käsin maahanmuuttajat katselevat tätä Suomi-nimistä ympäristöä. Se voisi säästää monelta väärinkäsitykseltä ja turhalta törmäykseltä.


Ai niin: Työpajan päätteeksi teimme oman lupauksemme osallisuuden vahvistamiseksi. Minulla se oli: "Seuraavassa kohtaamisen mahdollisuudessa otan tilaisuuden vastaan."

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti